På grund av den ökade smittspridningen har vi beslutat att ställa in veckomötena i december. Detta innebär också att årsmötet kommer att bli framflyttat.
Vi återkommer med information om när och hur årsmötet kommer att hållas. I värsta fall kommer det hållas digitalt.
Mvh: Styrelsen