Mötena äger rum på Dannegården
torsdagar kl. 12.15-13.30.
Välkomna!
Mvh: Styrelsen