Trelleborgs
Rotaryklubb

Veckobrev, 4 Februari 2022

 
Hur blir Ekonomin under 2022
På torsdag 10 februari får vi besök av Cecilia Pilo
Handelsbankens nya chef i Trelleborg, Cecilia Pilo, berättar för oss om sina tankar inför 2022. 
Hur blir räntorna och hur ska vi spara?
Spännande möte!
Ingmar Melin,Safeman AB

Företaget Prefence AB på Maskingatan i Trelleborg känner kanske inte så många till. Ändock kommer vi ofta både direkt och indirekt i kontakt med dess produkter. Företaget har utvecklats från Safeman AB i Olofström. Man utvecklar och administrerar inredningar och inredningsdetaljer till bilar. Man arbetar i plåt, plast och textil. Andra lite mer udda tillverkningar genom åren är 12000 stolar till Scandinavium i Göteborg samt ett stort antal flyktingbostäder (hopfällbara) åt UNHCR.  I Trelleborg arbetar föredragshållaren Ingemar Melin plus en man. Deras uppgifter är att styra försäljningen till de olika generalagenterna, att göra ritningar till beställda produkter samt viss administration. Själva tillverkningen sker sedan i Olofström. Det råder hård konkurrens inom branschen, inte minst från Norges sida. Idag påverkas hela verksamheten av komponentbrist samt oklara och oförutsägbara skatteregler. Även utfasningen av fossila bränslen och osäkerhet om tillgången till el, har  inneburit prishöjningar som påverkat/påverkar komkurrensförmågan.
En intressant redogörelse för en nisch som man tidigare visste mycket lite om. Tack Ingma
r!
 
Rotaryärenden
Dagens president: Jens Hultén
Gästande Rotarianer:
Närvarande: 15
Vinlotteriets vinnare: Mats Offerlind
Övriga Rotary ärenden: För dagen inget att rapportera
Gästvärdar: Anders Hallonsten har skrivit dagens referat från föredraget MEN vi söker ytterligare en värd.
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile