Trelleborg
Rotaryklubb

Veckobrev, 23 Oktober

 
Artificiell intilligens
På torsdag 28 Oktober kommer Malin Larsson från AI Sverige till Dannegården för att berätta om artificiell intelligens och vad det är för något, spännande!
Mötet i torsdags 21 oktober
Föredrag:  
Volkswagen way too Zero
 
Dagens tema fokuserade på ett av vår tids stora problem, klimatfrågan. Tomas Lindbro, en av våra egna medlemmar berättade om hur bilmarknaden i stort och Volkswagen i synnerhet arbetar med denna för oss alla så angelägna fråga. Tomas inledde med att kort berätta om sin 22-åriga bakgrund och karriär inom Volksvagen group. Vidare gav han oss en intressant beskrivning av Volkswagens snart 75 åriga historia och hur koncernen är organiserad. Bland annat fick vi veta att Volkswagen Group Sverige är en del av Volkswagen-koncernen, Volkswagen AG, som består av tolv varumärken: Volkswagen Personbilar, Volkswagen Transportbilar, SKODA, SEAT, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Ducati, samt TRATON GROUP (inkl. Scania och MAN). Resultatmässigt blev pandemiåret en utmaning för Volkswagen GS då antalet fakturerade nya bilar sjönk med 14 procent till ca 95.000. Omsättningen påverkades dock inte lika mycket utan hamnade strax under 30 miljarder kronor. Bolaget lyckades trots detta bibehålla och i någon mån stärka sin marknadsandel under 2020 där andelen för personbilar blev 29 procent. Antalet anställda inom Volkswagen GS var år 2020 441 st. och är i Volkswagen Trelleborg 28 st. 
 
När det gäller koncernens ansvar för klimatet så har denna beslutat att följa Parisavtalet från december 2015 som slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Detta innebär att koncernens vision är att vara helt klimatneutral 2050 och helt elektrifierade inom ett 20-tal modeller år 2030. Och då räknas hela bilens livscykel ifrån produktion till förbrukning. Detta ställer dock stora krav på en omställning inom de lokala företagens arbetssätt från att exv. ha service på bilar med motorer såsom byte av kamremmar, topplock mm till att bli mer teknologi orienterade. 
 
Ett intressanta föredrag med fokus på en av vår tids största frågor, klimatet. Tack Tomas !
 
Rotaryärenden
Dagens president: Jens Hultén
Gästande Rotarianer:
Övriga gäster: Philip Löfqvist
Närvarande: 20 inkl gäst
Dagens vinnare av vinflaskan: Claes Bönnemark, grattis!
Övriga Rotaryärenden: Presidenten inledde med några korta kommentarer kring vårt kommande årsmöte den 25 november, bla. skall elektorer utses. Vidare återkom han till frågan om ett kommande (försenat) 75-årigt jubileumsfirande. Tanken är att detta skall ske under kommande år och funderingar finns kring att detta skall ske på Dannegården. Presidenten rapporterade om ett presidentmöte i distriktet som skett i förra veckan. Slutligen uppmanades alla aktiva medlemmar att ta kontakt med de som har låg eller ingen närvaro.
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile