Trelleborg
Rotaryklubb

Veckobrev, 10 mars 2022

 
Martin Falkenby
 
Kommande torsdag, 17 mars, får vi besök av Trelleborgs Allehandas chefredaktör. Vad händer i Trelleborg (vad står inte i tidningen?)
Denna dag börjar vi med vårt föredrag redan kl. 12,15 och får lunch först kl 12.45, OBS!!!!!
Sonja Kovalevsky, matematikprofessor
Nujin Nihad och Jan Radzimovski från Söderslättsgymnasiet besökte oss idag, 10/3 och berättade för oss om sitt intresse för matematik och att det erhållit Kovalesky-stipendiet och tack vare detta varit på en intressant 2 dagars informationsträff i Malmö i november, man tackade Rotary för detta. Matematiken har varit med dem från barnsben och de läser båda idag naturvetenskaplig linjen och siktar på en högskoleutbildning kommande år. Ett stort lycka till från Trelleborg Rotaryklubb!

Rotaryärenden

Dagens president: Jens Hultén

Gästande Rotarianer

Närvarande: 16 (14 Rotarianer)

Vinlotteriets vinnare: Stefan Bladh, vinsten drogs bland kaffevåta lotter, eller hur Jens?

Övriga Rotary ärenden: Vår President hade föreslagit styrelsen att skänka 5 000,- till Ukraina vilket hade godkänts som nu på mötet också bifölls som ett gott initiativ. Det har varit möte tillsammans med St. Nicolai och arbetsmarknadsförvaltningen där de önskar stöd från våra klubbar med mentorskap för nyinkomna, för att komma in i samhället. En träff för medlemmarna, förvaltningen och de nyinkomna planeras, Presidenten återkommer.

Inkommande presidenten tog upp ärendet om att  få fler besökande på våra veckomöten, deltagarna enades om att vi ska fortsätta våra diskussioner om hur göra för att få fler att komma: Vi behöver ringa upp fler, vi behöver veta varför man inte kommer men också behöver vi påminna om våra torsdagsmöten, på onsdagen, men också åter starta upp mini-ego föredrag bland medlemmarna för bättre info.

Tack Niklas för god lottförsäljning!

Vi kommer framöver i veckobrevet även presentera de kommande 4 planerade föredragen: 

17/3, TA - Martin Falkenby (enligt ovan)

24/3, Trbgs kommun, avfall - Torbjörn Jönsson

31/3, Rotary som ögonkirurg i Afrika - Åke Reimer

7/4, Studiebesök hos Trelleborgs brandkår

Välkomna !

                

Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile