Trelleborg
Rotaryklubb
Veckobrev 11 februari 2022
 
Rekordår i nystartade företag
 
På torsdag 17 februari kommer Anne Marbrandt på besök.
Anne är på Nyföretagarcentrum Öresund med koppling till mentorprogrammet och vill för oss berätta om alla nystartade företag, i vårt område som med hennes och hennes kolleger, har utvecklats starkt under senare år.
Här ibland företagen finns också ett intresse för medlemskap i Rotary. Välkomna!
Cecilia Pilo, Handelsbanken
 
Cecilia berättade att handelsbanken genom åren haft längre kreditförluster än de andra "storbankerna"- Banken har aldrig tagit emot en krona i stöd från det allmänna (de är ensamma om detta) Banken, som grundades 1871, har som policy att allt skall utgå från kunden. Handelsbanken är mycket decentraliserad och nästan all kreditgivning sker lokalt. Mycket stora ärenden handläggs dock via Stockholm. Man är idag Sveriges största skattebetalare och man har idag idag 180 kontor i Sverige (vilket är betydligt fler än andra banker har). Alla deras banker är idag kontantlösa och man har i 48 år i sträck haft högre lönsamhet än andra banker i Sverige. Handelsbankens aktier har sedan 2007 stigit med ungefär 15 % per år.
Man har inget bonussystem dock har man en stiftelse som betalar Oktagonen till de anställda, som genom åren givit alla anställda lika stora gratifikationer per år. (oavsett befattning) för väl utfört arbete. Ändrade regler har idag kraftigt minskat denna gratifikation.
Tiden medgav inte längre föredrag än så här och det fanns säkert mycket mer Cecilia ville tillägga.
Tack Cecilia för ett intressant föredrag
 

Rotaryärenden

Dagens president: Jens Hultén                                  

Gästande Rotarianer:                            

Närvarande: 20                                      

Vinlotteriet: Stephan Bladh                                        

Övriga Rotary ärenden: Roland Hansson redogjorde för en del kommande programpunkter. Man har haft ett möte med St:Nicolai för att bestämma om den kommande utdelningen av matematikstependiet som kommer att ske 6 juni i Stadsparken. Man har även en planerad träff med vår Guvenör och Arbetsmarknadsförvaltningen för att stärka våra aktiviteter gällande "empowering girls". 

Gästvärdar: Vi hade idag 3 gästvärdar: Anders Hallonsten, Björn Lundqvist och Lars Fränngård, tack!

ClubRunner Mobile