Trelleborg
Rotaryklubb

Veckobrev, 4 November 2021

 
Bostadsmarknaden i Trelleborg
På torsdag i nästa vecka, 11 november, kommer vår egen Catarina Löfberg från Mäklarhuset och berättar för oss hur det har gått på bostadsmarknaden de sista åren och inte minst, hur blir det framöver?
Mötet idag, 4 november.
Dagens föredrag: Stephan Bladh – Vad skiljer vetenskaplig kunskap från annan kunskap?
 
Ett föredrag som såväl inleddes som avslutades med sång. I Blinka lilla stjärna stämde vi alla in, O sole mio föredrog Stephan dock (klokt nog?) att köra – solo. Däremellan berättade han om den tredelade visformen där upprepning och kontrast skapar en grundform, möjlig att översätta i all forskning. Han åskådliggjorde hur olika läroämnen skiftat i vikt och betydelse från igår till idag, och kom också kort in på de olika -ismer som avlöst varandra. 
Svaret på frågan då: Vad skiljer vetenskaplig kunskap från annan kunskap? Mycket kort och något förenklat är den vetenskapliga kunskapen oftast kumulativ, likt cumulusmolnen på himlen byggs kunskapen på i lager på lager – och når således med tiden allt högre höjder.
 
 
 

Rotaryärenden

Dagens president: Jens Hultén
Gästande Rotarianer: 
Närvarande: 18
Dagens vinvinnare: Sven Pettersson
Övriga Rotaryärenden: 
Presidenten informerade om att nästa års (försenade) 75-årsjubileum troligen kommer att firas i början av juni månad. Årsmöte bir 25 november.
Roland Hansson berättade att han varit i kontakt med Nyföretagarcentrum med tanke på nya medlemmar i klubben. Flera är intresserade, de är dessutom såväl kvinnor som i yngre ålder – de kommer snart och gästar oss en lunch.
 
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile