Trelleborg
Rotaryklubb

Veckobrev, 29 oktober

 
Vad skiljer vetenskaplig kunskap              från annan kunskap?
På torsdag i nästa vecka, 4 november, håller vår egen Stephan Bladh föredrag om detta lite kluriga ämne, välkomna 
Mötet i torsdags 28 oktober
Föredrag: 
Artificiell Intelligens
 
Ett föredrag i tiden som speglar vår ”nya” värld. Vi känner väl alla till begreppet ”Atom åldern” men kanske är det nu dags att växla till ”AI-åldern”? Dagens föredragshållare, Malin Larsson, lyckades på ett pedagogiskt och lagom tekniskt sätt ta oss med på denna resa in i våra nya tidsålder, där vi fick en beskrivning av utvecklingen hitintills och med ett spännande framtidsperspektiv över både möjligheter och problem.
Malin arbetar på AI Sweden vilket är en organisation som med stöd av den svenska regeringen och den offentliga och privata sektorn över hela landet arbetar för tillämpad artificiell intelligens. Där är hennes uppgift att leda arbetet med att utveckla AI i södra regionen. Uppdraget för organisationen är att påskynda användningen av AI till förmån för vårt samhälle, vår konkurrenskraft och för alla som bor i Sverige. För att uppnå detta driver dom projekt av riksintresse inom områden såsom hälso- och sjukvård, annan offentlig verksamhet, AI-lösningar för näringslivet mm. AI Sweden erbjuder också riktad utbildning för samarbetspartners och allmänheten. AI Sweden finansieras av Vinnova såväl som av partners. Organisationen har cirka 35 anställda med kontor bl.a. i Stockholm, Göteborg, Lund. När det gäller samarbetarbeten så har organisationen cirka 100 partners som representerar privata företag, offentlig sektor, akademi och forskningsinstitut bl.a. Sveriges Kommuner och Regioner, Microsoft och Google.
Ännu ett intressant föredrag med fokus på en av vår tids stora frågor, Artificiell Intelligens.
Tack Malin!
 
Rotaryärenden
Dagens president: Jens Hultén
Gästande Rotarianer:
Övriga gäster: Malin Larsson, föredragshållare samt Anna Sartell införd av Björn Lundqvist
Närvarande: 21 inkl gäster
Dagens vinnare av vinflaskan: Ivan Pettersson, grattis!
Övriga Rotaryärenden: Styrelsen vill tacka gästvärdarna under oktober månad: Raymond Lutzhöft och Håkan Stensson (Mats Klingvall 28/10) för ett fint och noggrant arbete samt påminna november månads gästvärdar: Ingela Jacobsson och Torbjörn Jönsson
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile