Trelleborg
Rotaryklubb

Veckobrev, 7 Februari 2024

 
Fängslande arkeologi - Magnus Andersson

Vad händer under kommande  möte den 8 februari?

Jo vi ses som brukligt  kl 12:15 på Casa Blanca

Vi serveras vid borden till facila priser, 129:- för "pensionisterna" och 135:- för övriga.

Det går bra att ta en extra tur kring buffén! Om så önskas, grönsakerna/salladen med tillbehör är superba!

Vi garanterar ett synnerligen intressant och spännande ämne!

Nämligen våra förfäders görande och låtande på och omkring det nya fängelseområdet.

Stort som Vatikanstaden d.v.s.   c.a 188.000kvm ska utgrävas. Den till ytan största arkeologiska utgrävningen i Sverige sedan åttiotalet.

Här kommer arkeologen Magnus Andersson att ge oss en inblick i vad som

förekommit i området! Man blir lätt "paff" vilka historiska avtryck som

visar sig c:a 20 -40 cm under markytan!

Mötet 1 februari
Föregående möte; Frans Hellstrand,Företagarna i Trelleborg del i en nationell organisation vilka företräder c:a 60.000 företagare genom 250 lokalföreningar, har funnits sedan 1905 och många ursprugna från lokala hantverksföreningar. Vikten av småföretagande bevisas av att 9 av 10 nyanställningar sker i små företag! Frans föredrag var lättsamt och intressant hållet inte minst hans kunskaper han delgav oss på det lokala planet. Vi hoppas se mer av Frans i klubben, det ser lovande ut!

Rotaryärenden

Dagens president: Peter Kjeldsen
Gästande Rotarianer:
Närvarande: 17
Vinlotteriet: Hans Hansson, grattis
Övriga Rotary ärenden: 
Presidenten nämnde även att nästa styrelsemöte sker den 13 februari, självfallet är det önskvärt att behandla synpunkter från våra medlemmar på mötet.
Presidenten betonade särskilt vikten av nya medlemmar. Interna rykten säger att
det är några på gång! Genomsnitts åldern i klubben torde sjunka!

ClubRunner Mobile