Trelleborgs
Rotaryklubb

Kallelse 20 Februari 2024

 
Tillbaka på Dannegården
Torsdagen 22 februari kommer vi att vara tillbaka på Dannegården kl 12.15 som vanligt.
Kallelse till omröstning om medlemsavgift 14 mars
Den 14 mars kommer vi att få besök av Anders Nissen från Svedala Rotaryklubb. I samband med det vill styrelsen lägga fram en fråga för omröstning och det gäller medlemsavgiften.
Vid diskussion med andra klubbar samt kontroll av vår budget har vi upptäckt att vi inte kommer att ha tillräckligt med pengar för att ge större bidrag. 
Vi har tittat på vår medlemsavgift som nu är 1500 och som vi behöver höja en del.
Om vi höjer till 1.800 per år så får vi ca 500 per medlem som vi kan ha till bidrag vilket gör ca 29.000 mot idag 11.600. 
Då finns inte inräknat om vi gör andra aktiviteter som drar in pengar. Men det har varit sparsamt de sista åren.
 
Vi har pengar som vi kan ta av men får då ta av det kapital vi har undansparat vilket är 67.000 i medlemsfonder och 90.000 i ackumulerat resultat från tidigare år d.v.s. 157.000 i eget kapital vilket är mycket bra. Vi har 181.000 i kassan just nu.
Vi har drygt 21.000 som är vikt till projekt som redan är bestämda och som är resultatförda från föregående år.
 
Så därför vill vi ha ett medlemsmöte som röstar igenom detta som tillägg till årsmötesbeslutet. Jämfört med de andra klubbarna i distriktet har vi lägst avgift just nu.
 
Styrelsen
 
Separat veckobrev kommer imorgon
 
Men föredragshållare är Ann Kajson Carlqvist
ClubRunner Mobile