Trelleborg
Rotaryklubb

Veckobrev, 12 Juni 2024

 
Från radiorör till Blåtand - Anders Hansson
Anders Hansson är innovatör och uppfinnare, medlem i Svedala Rotary och boende i Alstad. En fixare och problemlösare av stora mått. Här har vi ett lunchmöte att se framemot!
Ta med frugan. sambon och allt vad/vem som betyder något! Varför inte grannen du har något otalt med! En härlig och kamratlig, sann Rotaryanda löser alla knutar! Törs vi lova!
Därefter kan du fortsätta att klippa gräsmattan på s.k. olämpliga tidpunkter, vilka dessa nu är utan irritation och påpekanden!
Vi ses som vanligt kl 12.15 på Dannegården nu på torsdag den 12 juni.
Hjärtligt och varmt välkomna och då speciellt din granne!
Mötet 30 maj
Stina Salomonsson, verksamhetschef inom stöd och service inom Bildningsförvaltningen talade om statens, kommunens och den  enskildes ansvar vid olika typer av krissituationer
gav oss insikter och kunskap om den nya situation vårt land och vår omvärld nu befinner
sig i. Det har har hänt en hel del de sista åren med tanke på Ryssland/Ukraina kriget.
Det var inte särskilt länge sedan vårt totalförsvar d.v.s. det civila och militära försvaret
betraktades som ett s.k. "särintresse" trots Rysslands aggression/inblandning (sydossetien) mot Georgien 2008!
I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig.
Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:
  • Värnplikt i Försvarsmakten. 
  • Civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om. Till exempel inom räddningstjänst, barnomsorg och sjukvård.
  • Allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det kan betyda att man 1) fortsätter på sitt vanliga jobb, 2) tjänstgör enligt särskilt avtal som man kan ha genom medlemskap i en frivillig försvarsorganisation, eller 3) får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret."

    Tack Stina för ditt intresse och engagemang du uppvisar i dessa krisartade tider vi just nu tvingas uppleva i vår absoluta närhet!

Rotaryärenden

Dagens president: Peter Kjeldsen
Gästande Rotarianer:
Närvarande: 19
Övriga gäster: Otto och Cathrin von Arnold införda av Ingela, Tina Offerlind införd av Mats samt Inga Berggren införd av Cathrine.
Vinlotteriet: Vanns som vanligt av vår turgubbe Hans Hansson! Grattis Hans!                                        

ClubRunner Mobile