Trelleborg
Rotaryklubb

Veckobrev, 19 November 2021

 
Årsmöte 2021
Torsdagen 25 november har vi vårt årsmöte.
Varmt välkomna alla till Dannegården. Vi börjar som vanligt kl. 12.15 med en bit mat och räknar med att vara klara 13.30! 
Mötet 18 november
Dagens föredrag: Politisk sekreterare
Dan Paxer berättade om sitt uppdrag som politisk sekreterare för socialdemokraterna i Trelleborg.
Efter många år som IT-konsult är det nu politik 24 – 7 som gäller. Det är han som är med och skriver insändare, bereder ärenden och utformar reservationer. Han servar alla förtroendevalda inom partiet och det gäller då för honom att ha helikopterperspektiv men samtidigt också att vara strateg.
Med ett politiskt intresse som väckts redan vid Olof Palmes död ska han väl klara denna delikata sits.
 
Rotaryärenden
Dagens president:  Jens Hultén
Gästande Rotarianer:
Övriga gäster: Dan Paxer
Närvarande: 17
Dagens vinvinnare: Mats Offerlind
Övriga Rotary ärenden: Vårt distrikt, 2390, håller sitt årsmöte på onsdag nästa vecka 24 november kl. 19.00-20.30 (digitalt) alla kan anmäla sig till detta via distriktets hemsida. Vår president och sekreterare har anmält sig och kommer även vara elektorer för vår klubb.
ClubRunner Mobile