20
jan
2022
Trelleborg
Dannegården
Strandgatan 32
Trelleborg,
Sweden

Så kan det ge Rotary en medlemsökning. Anne Marbrandt från Nyföretagarcentrum Öresund med koppling till mentorsprogrammet berättar om alla nystartade företag i vårt område som med deras hjälp utvecklas starkt och där det också finns stort intresse för Rotary.