OBS Tillbaka på Dannegården från 22 februari 2022-09-06 22:00:00Z 0

Möten tills vidare

Vi i Trelleborg Rotaryklubb kommer att fortsätta våra lunchmöten som
vanligt. Det är dock viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och håller avstånd och visar respekt.
Dannegården har justerat hur vi sitter så det skall vara säkert.
Föredrag kommer att ordnas om görligt. Problemet är om vi
blir för många för då måste vi fördela oss i lokalerna så det är säkert
men det löser vi då. Tänk på att det är vars och ens ansvar att följa
rekommendationerna. Märker vi att dessa inte följs ställer vi in tills
vidare. 
 
Styrelsen
Möten tills vidare 2020-11-01 23:00:00Z 0
Möten 2020-03-11 23:00:00Z 0