Mötena hålls på Dannegården och visas även digitalt. Länken skickas ut varje vecka.
Välkomna om ni är vaccinerade mot Covid.
Mvh: Styrelsen